Bắt đầu nhanh - D.AI.SY - Việt Nam


 

 HOÀN THÀNH HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

Làm theo các bước dưới đây để ĐĂNG KÝ D.AI.SY
BƯỚC 1:
Tải xuống TronLink: https://www.tronlink.org/

BƯỚC 2: Gửi Tron vào ví Tron Link của bạn với số tiền cần thiết để mua các gói của bạn.

BƯỚC 3: Nhấp vào biểu tượng "Nhận dạng / Trình duyệt" ở dưới cùng để hiển thị trình duyệt DApps trong ví Tron.

LƯU Ý: (Bạn chỉ được chèn liên kết giới thiệu vào trình duyệt DAPPS. Nếu không, nó sẽ không hoạt động).

BƯỚC 4: Dán liên kết giới thiệu vào thanh tìm kiếm DAPP và nhấn Enter.

Liên kết giới thiệu: daisy.global/r/smoking1BƯỚC 5: Màn hình DAISY sau đó sẽ mở ra. Ủy quyền ví của bạn cho DAISY.

BƯỚC 6: Nhập tên người dùng mong muốn của bạn và bắt đầu đóng góp các cấp.
Lưu ý: (Tên người dùng phải viết thường, không có khoảng trắng. Vui lòng ghi chú tên người dùng của bạn khi đăng ký).

Lời giới thiệu của bạn nên bao gồm tên người dùng ở cuối. Nếu liên kết giới thiệu của bạn là daisy.global/r/, chỉ cần thêm tên người dùng sau "r /".

Làm cách nào để đăng nhập vào tài khoản của tôi sau khi đăng ký DAISY?

BƯỚC 1: Dán liên kết https://daisy.global này vào thanh tìm kiếm DAPP và nhấn Enter.
BƯỚC 2: Nhấp vào Đăng nhập tự động.
Bạn sẽ ở trong Daisy Back Office khi đã đăng nhập thành công.

Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu


MUA, LƯU TRỮ VÀ KIẾM TIỀN VỚI TOÀN CẦU HÀNG NGÀY


 

Start D.AI.SY Global 2.0 - update on re-opening

  English : Soon the unique business will start again. D.AI.SY Global 2.0 Prepare yourself and get the latest information about the big top ...